Księża

Ks. Czesław Łącki - Proboszcz

Urodzony 10.03.1965 r., 
Wyświęcony 29.05.1993 r. w Kołobrzegu przez bpa Czesława Domina.

Od 28.08.2006 Administrator parafii
Od 01.07.2008 Proboszcz parafii


Poprzedni proboszczowie:
ks. Pickmeier (1946),
ks. Józef Bąk (1946-1957),
ks. Jan Żak (1957-1965),
ks. Eugeniusz Jankowski (1965-1970),
ks. Ryszard Teinert (1970-1975),
ks. Fortunat Sosnowski (1975-1978),
ks. Franciszek Ferens (1978-2006)

Księża pochodzący z parafii:

ks. Władysław Zdaniukiewicz MIC