Kościoły

Marcinkowice - Kościół pw. św. Katarzyny - kościół parafialny
gotycki, bud. 1628, rozb. koniec XIX/pocz. XX w., obiekt zabytkowy (wraz z otoczeniem) - nr rej. A-53 z 4.12.1954,
poświęcony 8.05.1628, konsekrowany 11.11.1660

Bronikowo - Kościół pw. św. Jakuba - kościół filialny
bud. 1772-1775, szachulcowy, obiekt zabytkowy (wraz z otoczeniem) - nr rej. A-533 z 4.12.1954, 
poświęcony w 1775 r.

Lubiesz - Kościół pw. św. Jana Chrzciciela - kościół filialny
neoromański, bud. poł. XIV w., spłonął w 1825, nowy, obiekt zabytkowy - nr rej. A-399 z 26.10.1954,
poświęcony w 1829 r.

Próchnowo - Koścół pw. NSPJ 
neogotycki, bud. 3 ćw. XIX w., do 1960 spichlerz, wyremontowany i przejęty przez parafię, obiekt zabytkowy - nr rej. A-792 z 30.05.1997

Odpusty:
Marcinkowice    25.11
Bronikowo        25.07
Lubiesz            24.06 
Próchnowo       urocz. NSPJ